Skip Nav | Home | Mobile | Editorial Guidelines | Mission Statement | About Us | Contact | Help | Security | Support Us

Wales

Protest y Meirw Byw yn erbyn Wylfa-shima

Anhysbys | 04.11.2014 12:25 | Anti-Nuclear | Wales

Protestio yn erbyn Wylfa-B yng Nghaernarfon.Fideo:  https://www.youtube.com/watch?v=tU-yTc0G1Kw&feature=youtu.be&list=UUsBNVS5pLfMNBPsLCWMBZvQ


Bu'r meirw byw yn crwydo strydoedd Caernarfon heddiw (Dydd Gwener, Hydref
31ain) mewn protest yn erbyn cwmni Horizon Nuclear sydd eisiau adeiladu
adweithydd niwclear newydd yn y Wylfa.

Mae'r cwmni wrthi'n cynnal cyfres o gyfarfodydd fel rhan o ymgynghoriad
cymunedol am yr atomfa newydd, ac heddiw aeth criw o aelodau Cymdeithas yr
Iaith i'r cyfarfod yng Ngwesty’r Celtic Royal Caernarfon wedi gwisgo fel
Meirw Byw (Zombies) er mwyn amlygu peryglon ynni niwclear i ddyfodol
cymunedau'r gogledd orllewin, a'r peryglon i ddyfodol y Gymraeg fel iaith
hyfyw gymunedol.

Yn ddiweddar, fe aeth aelod o Gymdeithas yr Iaith ar ddirprwyaeth i Siapan,
er mwyn gweld beth yn union ydoedd effaith amgylcheddol a chymunedol y
ddamwain niwclear yno. Fel rhan o dystiolaeth i'r ymgynghoriad cymunedol,
fe rannodd Selwyn Jones ei brofiadau o ymweld â Fukushima, a'r gwersi i
Gymru.

Meddai Sel Jones, un a fu ar y ddirprwyaeth i Fukushima:

“Mae adroddiad asesiad iaith datblygiad Wylfan B gan y cwmni yn llawn o
dyllau, ac yn datgan yn y bôn, mai canran cymharol fechan o'r gweithlu fydd
yn bobl lleol. Nid yw prosiect WylfaB yn dod â gwir budd i’r economi
lleol. Mae’r byd wedi symud ymlaen o’r technoleg hen ffasiwn ac yn datblygu prosiectau
ynni ar lefel lleol sydd yn dod a gwir budd i gymunedau.

"Nid oes unrhyw sôn yn yr adroddiad hwnnw ynglŷn â beth fyddai effaith
damwain yn yr orsaf ar fywyd cymunedau Cymraeg eu hiaith. Yn syml, gan fod
y rhan fwyaf o gymunedau 70% yn y gogledd orllewin, byddai unrhyw ddamwain
yn golygu diwedd a'r fywyd y cymunedau Cymraeg hynny.

"Does dim ond rhaid i ni edrych ar yr hyn sydd yn digwydd yn Fukushima i
weld pa mor angheuol yw damwain niwclear ar fywydau cymunedau. Da ni'n
gwrthwynebu'r cynllun am resymau ieithyddol, economaidd a dioglewch, ac er
mwyn sicrhau na ddaw datganiad un o drigolion Fukushima - 'Yr ydym wedi
bradychu ein cyndadau a phlant ein plant' - yn berthnasol i Môn a Gwynedd."

Ychwanegodd Menna Machreth, Cadeirydd Rhanbarth Gwynedd/Môn:

“Ar ddiwrnod Calan Gaeaf, rydym wedi gwisgo fel meirw byw, er mwyn amlygu
peryglon amlwg ynni niwclear. Mae dyletswydd arnom i ddangos bod ynni
niwclear yn hynod o ddrud, yn fudur ac yn peryglu bywyd cymunedol a dyfodol
y Gymraeg. Dyna'r neges rydym am ei roi i bobl ac i gwmni Horizon.”

Anhysbys

Comments

Display the following comment

  1. Translation — 2%

Publish

Publish your news

Do you need help with publishing?

/regional publish include --> /regional search include -->

Wales Topics

Afghanistan
Analysis
Animal Liberation
Anti-Nuclear
Anti-militarism
Anti-racism
Bio-technology
Climate Chaos
Culture
Ecology
Education
Energy Crisis
Fracking
Free Spaces
Gender
Globalisation
Health
History
Indymedia
Iraq
Migration
Ocean Defence
Other Press
Palestine
Policing
Public sector cuts
Repression
Social Struggles
Technology
Terror War
Workers' Movements
Zapatista

Kollektives

Birmingham
Cambridge
Liverpool
London
Oxford
Sheffield
South Coast
Wales
World

Other UK IMCs
Bristol/South West
London
Northern Indymedia
Scotland

Server Appeal Radio Page Video Page Indymedia Cinema Offline Newsheet

secure Encrypted Page

You are viewing this page using an encrypted connection. If you bookmark this page or send its address in an email you might want to use the un-encrypted address of this page.

If you recieved a warning about an untrusted root certificate please install the CAcert root certificate, for more information see the security page.

IMCs


www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa

Europe
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
brussels
bulgaria
calabria
croatia
cyprus
emilia-romagna
estrecho / madiaq
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
liguria
lille
linksunten
lombardia
madrid
malta
marseille
nantes
napoli
netherlands
northern england
nottingham imc
paris/île-de-france
patras
piemonte
poland
portugal
roma
romania
russia
sardegna
scotland
sverige
switzerland
torun
toscana
ukraine
united kingdom
valencia

Latin America
argentina
bolivia
chiapas
chile
chile sur
cmi brasil
cmi sucre
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso
venezuela

Oceania
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
perth
qc
sydney

South Asia
india


United States
arizona
arkansas
asheville
atlanta
Austin
binghamton
boston
buffalo
chicago
cleveland
colorado
columbus
dc
hawaii
houston
hudson mohawk
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
sarasota
seattle
tampa bay
united states
urbana-champaign
vermont
western mass
worcester

West Asia
Armenia
Beirut
Israel
Palestine

Topics
biotech

Process
fbi/legal updates
mailing lists
process & imc docs
tech