Skip to content or view mobile version

Home | Mobile | Editorial | Mission | Privacy | About | Contact | Help | Security | Support

A network of individuals, independent and alternative media activists and organisations, offering grassroots, non-corporate, non-commercial coverage of important social and political issues.

Amnesty International censors secret pro-war policy

google | 27.09.2005 14:41 | Anti-militarism | Indymedia

Amnesty Internaional's new policy towards war is that Amnesty
may oppose war and may also recommend that war be used under the pretext of protecting human rights. A leaked version of this document on IMC Poland has been deleted (not just hidden) following a request by Amnesty International Poland.

censored version:
 http://pl.indymedia.org/pl/2005/09/16004.shtml


from google's cache:

Nowe stanowisko Amnesty Int. wobec wojny
Amnesty International :  http://www.amnesty.org.pl 23-09-2005 22:55
W wyjątkowych okolicznościach, ... Amnesty International może:
wyrazić sprzeciw wobec zastosowania lub groźby zastosowania interwencji militarnej, która mogłaby doprowadzić do wykroczeń przeciwko prawom człowieka;
poprzeć lub wezwać do zawieszenia broni czy też negocjacji w sprawie zawieszenia broni;
WEZWAĆ DO UŻYCIA WOJSKA (M.IN. ARMII LUB ORGANÓW PORZĄDKU PUBLICZNEGO) w celu zapobiegania, załagodzenia lub zakończenia przewidywanych lub już mających miejsce poważnych i powszechnych wykroczeń przeciwko prawom człowieka lub prawu humanitarnemu (takich jak: ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości czy zbrodnie wojenne).


DECYZJA NR 2 DOTYCZĄCA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA POPRZEZ ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM, INTERWENCJE ORAZ POTĘPIANIE UŻYCIA SIŁY

RADA MIĘDZYNARODOWA WYRAŻA GŁĘBOKIE PRZEKONANIE, że pokojowe rozwiązanie konfliktów jest warunkiem koniecznym i niezbędnym do przestrzegania praw człowieka oraz że konflikty zbrojne zawsze prowadzą do wykroczeń przeciwko prawom człowieka.

Natomiast odpowiednio przeprowadzone rozpoznanie sytuacji i właściwe działania mogą w znacznym stopniu przyczynić się do skutecznego zapobiegania konfliktom oraz do ich rozwiązywania. W związku z powyższym CZŁONKOWIE RADY MIĘDZYNARODOWEJ ZDECYDOWALI, że wszelkim działaniom, polityce i strategiom Amnesty International w zakresie zapobiegania konfliktom oraz rozwiązywania konfliktów powinno towarzyszyć:
nieustanne podkreślanie ryzyka związanego z łamaniem praw człowieka podczas konfliktów zbrojnych;
promowanie skutecznych sposobów "wczesnego ostrzegania" przez konfliktami.
współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w celu utworzenia instrumentów zarządzania kryzysami, jak również przekonywanie państw i organizacji międzynarodowych do podejmowania inwestycji w takie instrumenty;
uświadamianie obu stronom konfliktu jak ważne są właściwe programy odbudowy;
nagłaśnianie sytuacji kobiet podczas akcji zbrojnych, przedstawianie sposobów na poprawę ich sytuacji oraz zwiększenie ich udziału w procesach pokojowych;
dążenie do tego, by inicjatywy pokojowe, procesy pokojowe oraz traktaty pokojowe opierały się na poszanowaniu praw człowieka;
wspieranie międzynarodowych zasad postępowania w operacjach ONZ dotyczących przestrzegania praw człowieka i prawa humanitarnego.

Ponadto RADA MIĘDZYNARODOWA POSTANAWIA uchylić podjętą podczas Spotkania Rady Międzynarodowej w 1997 r. Decyzję Nr 7 oraz zastąpić ją następującym oświadczeniem:

Ogólnie

Amnesty International jest organizacją niezależną i bezstronną, występującą na rzecz ochrony praw człowieka, która nie wypowiada się za temat zasadności lub nie konfliktów zbrojnych, domaga się ona jedynie by strony w takich konfliktach przestrzegały międzynarodowych praw człowieka oraz praw humanitarnych.

W sytuacjach wyjątkowych

W wyjątkowych okolicznościach, wziąwszy pod uwagę strategię danego kraju, jego zaangażowanie w poszanowanie praw kobiet oraz inne równie ważne kwestie, Amnesty International może:

wyrazić sprzeciw wobec zastosowania lub groźby zastosowania interwencji militarnej, która mogłaby doprowadzić do wykroczeń przeciwko prawom człowieka;

poprzeć lub wezwać do zawieszenia broni czy też negocjacji w sprawie zawieszenia broni;

WEZWAĆ DO UŻYCIA WOJSKA (M.IN. ARMII LUB ORGANÓW PORZĄDKU PUBLICZNEGO) w celu zapobiegania, załagodzenia lub zakończenia przewidywanych lub już mających miejsce poważnych i powszechnych wykroczeń przeciwko prawom człowieka lub prawu humanitarnemu (takich jak: ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości czy zbrodnie wojenne).

Może to nastąpić w sytuacji, kiedy:

(a)użycie siły będzie zgodne z prawem międzynarodowym;

(b)użycie siły będzie miało miejsce tylko w sytuacjach wymagających ochrony praw człowieka;

(c)takie apele dotyczyć będą rozlokowania lub wspierania operacji pokojowych ONZ lub innych podobnych operacji.

W wypadku zastosowania takiego apelu Amnesty International nadal będzie występowała przeciwko wszelkim działaniom wykraczającym przeciwko prawom człowieka lub prawom humanitarnym.

RADA MIĘDZYNARODOWA WZYWA MIĘDZYNARODOWY KOMITET WYKONAWCZY (IEC) do opracowania szczegółowych wytycznych i procedur dotyczących sytuacji, w których takie apele mogłyby być stosowane. Wytyczne takie powinny zostać uprzednio skonsultowane z następnym Forum Prezesów AI.

RADA MIĘDZYNARODOWA STWIERDZA RÓWNIEŻ, że wytyczne takie powinny charakteryzować:

odniesienie do standardowych kryteriów użycia sił zbrojnych, wypracowanych przez ONZowski High - Level Panel on Threaths, Challenges and Change;
zgodność z polityką AI na temat sankcji;
wnikliwe rozpatrzenie wszelkich korzyści, jak również zagrożeń związanych z zajęciem stanowiska przez AI;
sposób podejmowania, który byłby odpowiedni nie tylko w sytuacjach kryzysowych.

MIĘDZYNARODOWY KOMITET WYKONAWCZY (IEC) powinien również do czasu następnego Spotkania Rady Międzynarodowej sporządzić raport dotyczący potencjalnych sposobów działania w sytuacji upadających struktur państwowych oraz zakończenia monopolu państwa na użycie siły. Raport ten będzie zajmował się kwestią zastąpienia interwencji militarnych misjami patrolowymi.

Międzynarodowy Komitet Wykonawczy (IEC) zadba również o to by AI nadal aktywnie brała udział w dyskusjach i procesach mających na celu wypracowanie prawnych, etycznych i praktycznych standardów interwencji w obronie praw człowieka.

(jak wynika z Rezolucji HRS A, HRS B i HRS C)

google
- Homepage: http://www.google.pl/search?hl=pl&q=amnesty+int+stanowisko+pl+indymedia

Comments

Upcoming Coverage
View and post events
Upcoming Events UK
24th October, London: 2015 London Anarchist Bookfair
2nd - 8th November: Wrexham, Wales, UK & Everywhere: Week of Action Against the North Wales Prison & the Prison Industrial Complex. Cymraeg: Wythnos o Weithredu yn Erbyn Carchar Gogledd Cymru

Ongoing UK
Every Tuesday 6pm-8pm, Yorkshire: Demo/vigil at NSA/NRO Menwith Hill US Spy Base More info: CAAB.

Every Tuesday, UK & worldwide: Counter Terror Tuesdays. Call the US Embassy nearest to you to protest Obama's Terror Tuesdays. More info here

Every day, London: Vigil for Julian Assange outside Ecuadorian Embassy

Parliament Sq Protest: see topic page
Ongoing Global
Rossport, Ireland: see topic page
Israel-Palestine: Israel Indymedia | Palestine Indymedia
Oaxaca: Chiapas Indymedia
Regions
All Regions
Birmingham
Cambridge
Liverpool
London
Oxford
Sheffield
South Coast
Wales
World
Other Local IMCs
Bristol/South West
Nottingham
Scotland
Social Media
You can follow @ukindymedia on indy.im and Twitter. We are working on a Twitter policy. We do not use Facebook, and advise you not to either.
Support Us
We need help paying the bills for hosting this site, please consider supporting us financially.
Other Media Projects
Schnews
Dissident Island Radio
Corporate Watch
Media Lens
VisionOnTV
Earth First! Action Update
Earth First! Action Reports
Topics
All Topics
Afghanistan
Analysis
Animal Liberation
Anti-Nuclear
Anti-militarism
Anti-racism
Bio-technology
Climate Chaos
Culture
Ecology
Education
Energy Crisis
Fracking
Free Spaces
Gender
Globalisation
Health
History
Indymedia
Iraq
Migration
Ocean Defence
Other Press
Palestine
Policing
Public sector cuts
Repression
Social Struggles
Technology
Terror War
Workers' Movements
Zapatista
Major Reports
NATO 2014
G8 2013
Workfare
2011 Census Resistance
Occupy Everywhere
August Riots
Dale Farm
J30 Strike
Flotilla to Gaza
Mayday 2010
Tar Sands
G20 London Summit
University Occupations for Gaza
Guantanamo
Indymedia Server Seizure
COP15 Climate Summit 2009
Carmel Agrexco
G8 Japan 2008
SHAC
Stop Sequani
Stop RWB
Climate Camp 2008
Oaxaca Uprising
Rossport Solidarity
Smash EDO
SOCPA
Past Major Reports
Encrypted Page
You are viewing this page using an encrypted connection. If you bookmark this page or send its address in an email you might want to use the un-encrypted address of this page.
If you recieved a warning about an untrusted root certificate please install the CAcert root certificate, for more information see the security page.

Global IMC Network


www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa

Europe
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
brussels
bulgaria
calabria
croatia
cyprus
emilia-romagna
estrecho / madiaq
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
liguria
lille
linksunten
lombardia
madrid
malta
marseille
nantes
napoli
netherlands
northern england
nottingham imc
paris/île-de-france
patras
piemonte
poland
portugal
roma
romania
russia
sardegna
scotland
sverige
switzerland
torun
toscana
ukraine
united kingdom
valencia

Latin America
argentina
bolivia
chiapas
chile
chile sur
cmi brasil
cmi sucre
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso
venezuela

Oceania
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
perth
qc
sydney

South Asia
india


United States
arizona
arkansas
asheville
atlanta
Austin
binghamton
boston
buffalo
chicago
cleveland
colorado
columbus
dc
hawaii
houston
hudson mohawk
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
sarasota
seattle
tampa bay
united states
urbana-champaign
vermont
western mass
worcester

West Asia
Armenia
Beirut
Israel
Palestine

Topics
biotech

Process
fbi/legal updates
mailing lists
process & imc docs
tech