Skip to content or view mobile version

Home | Mobile | Editorial | Mission | Privacy | About | Contact | Help | Security | Support

A network of individuals, independent and alternative media activists and organisations, offering grassroots, non-corporate, non-commercial coverage of important social and political issues.

Amnesty International censors secret pro-war policy

google | 27.09.2005 14:41 | Anti-militarism | Indymedia

Amnesty Internaional's new policy towards war is that Amnesty
may oppose war and may also recommend that war be used under the pretext of protecting human rights. A leaked version of this document on IMC Poland has been deleted (not just hidden) following a request by Amnesty International Poland.

censored version:
 http://pl.indymedia.org/pl/2005/09/16004.shtml


from google's cache:

Nowe stanowisko Amnesty Int. wobec wojny
Amnesty International :  http://www.amnesty.org.pl 23-09-2005 22:55
W wyjątkowych okolicznościach, ... Amnesty International może:
wyrazić sprzeciw wobec zastosowania lub groźby zastosowania interwencji militarnej, która mogłaby doprowadzić do wykroczeń przeciwko prawom człowieka;
poprzeć lub wezwać do zawieszenia broni czy też negocjacji w sprawie zawieszenia broni;
WEZWAĆ DO UŻYCIA WOJSKA (M.IN. ARMII LUB ORGANÓW PORZĄDKU PUBLICZNEGO) w celu zapobiegania, załagodzenia lub zakończenia przewidywanych lub już mających miejsce poważnych i powszechnych wykroczeń przeciwko prawom człowieka lub prawu humanitarnemu (takich jak: ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości czy zbrodnie wojenne).


DECYZJA NR 2 DOTYCZĄCA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA POPRZEZ ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM, INTERWENCJE ORAZ POTĘPIANIE UŻYCIA SIŁY

RADA MIĘDZYNARODOWA WYRAŻA GŁĘBOKIE PRZEKONANIE, że pokojowe rozwiązanie konfliktów jest warunkiem koniecznym i niezbędnym do przestrzegania praw człowieka oraz że konflikty zbrojne zawsze prowadzą do wykroczeń przeciwko prawom człowieka.

Natomiast odpowiednio przeprowadzone rozpoznanie sytuacji i właściwe działania mogą w znacznym stopniu przyczynić się do skutecznego zapobiegania konfliktom oraz do ich rozwiązywania. W związku z powyższym CZŁONKOWIE RADY MIĘDZYNARODOWEJ ZDECYDOWALI, że wszelkim działaniom, polityce i strategiom Amnesty International w zakresie zapobiegania konfliktom oraz rozwiązywania konfliktów powinno towarzyszyć:
nieustanne podkreślanie ryzyka związanego z łamaniem praw człowieka podczas konfliktów zbrojnych;
promowanie skutecznych sposobów "wczesnego ostrzegania" przez konfliktami.
współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w celu utworzenia instrumentów zarządzania kryzysami, jak również przekonywanie państw i organizacji międzynarodowych do podejmowania inwestycji w takie instrumenty;
uświadamianie obu stronom konfliktu jak ważne są właściwe programy odbudowy;
nagłaśnianie sytuacji kobiet podczas akcji zbrojnych, przedstawianie sposobów na poprawę ich sytuacji oraz zwiększenie ich udziału w procesach pokojowych;
dążenie do tego, by inicjatywy pokojowe, procesy pokojowe oraz traktaty pokojowe opierały się na poszanowaniu praw człowieka;
wspieranie międzynarodowych zasad postępowania w operacjach ONZ dotyczących przestrzegania praw człowieka i prawa humanitarnego.

Ponadto RADA MIĘDZYNARODOWA POSTANAWIA uchylić podjętą podczas Spotkania Rady Międzynarodowej w 1997 r. Decyzję Nr 7 oraz zastąpić ją następującym oświadczeniem:

Ogólnie

Amnesty International jest organizacją niezależną i bezstronną, występującą na rzecz ochrony praw człowieka, która nie wypowiada się za temat zasadności lub nie konfliktów zbrojnych, domaga się ona jedynie by strony w takich konfliktach przestrzegały międzynarodowych praw człowieka oraz praw humanitarnych.

W sytuacjach wyjątkowych

W wyjątkowych okolicznościach, wziąwszy pod uwagę strategię danego kraju, jego zaangażowanie w poszanowanie praw kobiet oraz inne równie ważne kwestie, Amnesty International może:

wyrazić sprzeciw wobec zastosowania lub groźby zastosowania interwencji militarnej, która mogłaby doprowadzić do wykroczeń przeciwko prawom człowieka;

poprzeć lub wezwać do zawieszenia broni czy też negocjacji w sprawie zawieszenia broni;

WEZWAĆ DO UŻYCIA WOJSKA (M.IN. ARMII LUB ORGANÓW PORZĄDKU PUBLICZNEGO) w celu zapobiegania, załagodzenia lub zakończenia przewidywanych lub już mających miejsce poważnych i powszechnych wykroczeń przeciwko prawom człowieka lub prawu humanitarnemu (takich jak: ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości czy zbrodnie wojenne).

Może to nastąpić w sytuacji, kiedy:

(a)użycie siły będzie zgodne z prawem międzynarodowym;

(b)użycie siły będzie miało miejsce tylko w sytuacjach wymagających ochrony praw człowieka;

(c)takie apele dotyczyć będą rozlokowania lub wspierania operacji pokojowych ONZ lub innych podobnych operacji.

W wypadku zastosowania takiego apelu Amnesty International nadal będzie występowała przeciwko wszelkim działaniom wykraczającym przeciwko prawom człowieka lub prawom humanitarnym.

RADA MIĘDZYNARODOWA WZYWA MIĘDZYNARODOWY KOMITET WYKONAWCZY (IEC) do opracowania szczegółowych wytycznych i procedur dotyczących sytuacji, w których takie apele mogłyby być stosowane. Wytyczne takie powinny zostać uprzednio skonsultowane z następnym Forum Prezesów AI.

RADA MIĘDZYNARODOWA STWIERDZA RÓWNIEŻ, że wytyczne takie powinny charakteryzować:

odniesienie do standardowych kryteriów użycia sił zbrojnych, wypracowanych przez ONZowski High - Level Panel on Threaths, Challenges and Change;
zgodność z polityką AI na temat sankcji;
wnikliwe rozpatrzenie wszelkich korzyści, jak również zagrożeń związanych z zajęciem stanowiska przez AI;
sposób podejmowania, który byłby odpowiedni nie tylko w sytuacjach kryzysowych.

MIĘDZYNARODOWY KOMITET WYKONAWCZY (IEC) powinien również do czasu następnego Spotkania Rady Międzynarodowej sporządzić raport dotyczący potencjalnych sposobów działania w sytuacji upadających struktur państwowych oraz zakończenia monopolu państwa na użycie siły. Raport ten będzie zajmował się kwestią zastąpienia interwencji militarnych misjami patrolowymi.

Międzynarodowy Komitet Wykonawczy (IEC) zadba również o to by AI nadal aktywnie brała udział w dyskusjach i procesach mających na celu wypracowanie prawnych, etycznych i praktycznych standardów interwencji w obronie praw człowieka.

(jak wynika z Rezolucji HRS A, HRS B i HRS C)

google
- Homepage: http://www.google.pl/search?hl=pl&q=amnesty+int+stanowisko+pl+indymedia

Comments

Hide the following 6 comments

Humanitarian Ingerence

27.09.2005 15:27

The concept has been introduced and pioneered by Bernard Kouchner, butcher of Kosovo and French prez wannabe.

gaz


any English translation available?

27.09.2005 15:43

Are there some Amnesty members who have the English version of this document?

Amnesty's old policy was neither support nor oppose war. Now it seems that it will follow wherever pressure from the mainstream media forces it to go: if there's enough emotion as following 911, Amnesty would be able to openly, not just support, but recommend to governments to carry out a war action, provided that it can claim that the aim is protecting human rights.

english


translation of censorhip request

27.09.2005 18:43

 http://lists.indymedia.org/pipermail/imc-pl-red/2005-September/0927-gm.html

Censorship request by director of Amnesty International Poland

> [Imc-pl-red] informacje od AI
> Małgorzata Zdunek malgorzata.zdunek at amnesty.org.pl
> Tue Sep 27 04:37:26 PDT 2005
>
> * Previous message: Re: Odp: [Imc-pl-red] problem z dokumentem AI - prośba o usunięcie
> * Next message: Odp: [Imc-pl-red] problem z dokumentem AI - prośba o usunięcie
> * Messages sorted by: [ date ] [ thread ] [ subject ] [ author ]
>
> Szanowni Panstwo,

Dear Sir/Madam,

> Uprzejmie prosze o wykasowanie z Panstwa stron poufnej informacji o
> stanowisku AI wobec konfliktow zbrojnych, ktory ktos na Panstwa
> stronach umiescil.

Please remove from your web pages the secret information regarding the
policy of AI regarding military conflict, that someone placed on your
pages.


> Dokument jest nasza wewnetrzna informacja i nie powinien byc
> dystrybuowany poza naszymi stronami wewnetrzymi.

The document is from our internal information and should not be
distributed outside of our internal pages.

> Z powazaniem

Regards

> Małgorzata Zdunek
> Dyrektor
> --------------------------------------------------
> Stowarzyszenie Amnesty International
> ul.Piękna 66A lok.2
> 00-672 Warszawa
> tel/fax 827-60-00
> www.amnesty.org.pl


It looks like indymedia Poland is afraid of legal action, and removed the secret text.
Archive it now for your Polish colleagues in case indymedia UK is threatened as well...

x
- Homepage: http://lists.indymedia.org/pipermail/imc-pl-red/2005-September/0927-gm.html


No more Rwandas (hands of AI)

27.09.2005 19:17

Amnesty International is playing a vital role standing up for basic human decency against the neo-cons' all-out assault (don't take my word for it - have a good look at the AI website). The same neo-cons who were happy to let Rwanda go up in flames in 1994. While the world stood by and did nothing.

If the UN had been allowed to use force to take on Rwanda's murderers, the genocide could have been prevented. So it does kind of make sense that AI should consider this change of policy.

The Iraq war, obviously was nothing to do with human rights and everything to do with oil, and Amnesty has been vocal in highlighting the abuses there.Juvenal Habyarimana
- Homepage: http://news.amnesty.org


open your eyes

27.09.2005 21:39

WARNING- AMNESTY INTERNATIONAL IS 100% UNDER BLAIR'S CONTROL. It does not matter how many fair-trade dribblers have membership of this organisation. AI, never much of a Human Rights body originally, has been so infiltrated that it is now just an extension of Blair's political program.

AI's speciality is blaming the victim as much as the attacker in ALL situations where the attacker represents the forces of Blair, and his people. I would point out that the same goes for the Red Cross, but surely there is no-one here stupid enough to have believed that the Red Cross was EVER neutral or independant.

Want those BIG international bodies to do your fighting for you??? Sorry guys, you're sh*t out of luck!!! But then again, did you REALLY expect Blair to sit back, and allow himself to be threatened by NGO's that could easily be targeted and neutralized?

Here's a clue for the clueless... the Animal Rights movement DOES NOT operate through the RSPCA. Human rights activists had better give up the fantasy of operating through big government friendly organisations too.

Oh- and scratch LIBERTY as well (but then Blair makes that one WAY too obvious!)

twilight


Why censor this Amnesty policy document?

27.09.2005 23:05

> Amnesty International is playing a vital role standing up for basic human decency
> against the neo-cons' all-out assault (don't take my word for it - have a good

Nobody doubts that *most* of what AI does is extremely useful and important.

All the same, Amnesty is still subject to pressure from corporations
and from members of the dominant Amnesty International sections: USA,
UK, France, who naturally reflect the (partially racist) biases of people
living in those countries.

> look at the AI website). The same neo-cons who were happy to let Rwanda go up
> in flames in 1994. While the world stood by and did nothing.

> If the UN had been allowed to use force to take on Rwanda's murderers, the
> genocide could have been prevented. So it does kind of make sense that AI
> should consider this change of policy.

If it had been possible to stop the Rwanda genocide, of course, that would have
been positive. But there are many "ifs" there.

The UN's actions in Haiti are to support mass murder, not to oppose it:
 http://www.haitiaction.net/News/HIP/8_31_5.html

> The Iraq war, obviously was nothing to do with human rights and everything
> to do with oil, and Amnesty has been vocal in highlighting the abuses there.

In Nov 2003, William Schulz, leader of Amnesty International USA, strongly
supported the attack on Iraq and criticised the human rights movement.

Is Amnesty International USA going to be excluded from Amnesty International
(International)? The India section was excluded, why not the USA section?

Is William Schulz going to be excluded from Amnesty International membership
due to his having supported a war which you state "obviously was nothing to
do with human rights and everything to do with oil"?

In the last 12 months, Amnesty USA has done good stuff criticising the
Bush administration's human rights violations. But that doesn't correct
the wrong that has already happened.

At least 100,000 people have been killed in Iraq - in part thanks to
William Schulz.

Should AI have asked the UN to attack USA in order to stop this massacre?

The USA, UK and France sections of Amnesty International are necessarily
going to retain a big influence over any AI decisions over what is a "good war"
or a "bad war". The present president of AI is from Bangladesh, the previous
one was from Senegal. But neither have asked for William Shulz's resignation
and exclusion from AI due to his support of the attack on Iraq.

 http://www.salon.com/news/feature/2003/11/15/amnesty/index_np.html

 http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=1407


> William Schulz, executive director of Amnesty International USA, has
> attacked the anti-war movement for not joining Bush's "war on
> terror". He says "the left" must join Bush's campaign, even his
> "pre-emptive" wars, or risk - that word again - "irrelevance". This
> echoes other liberal normalisers who, by facing both ways, provide
> propaganda cover for rapacious power to expand its domain with
> "humanitarian interventions" - such as the bombing to death of some
> 3,000 civilians in Afghanistan and the swap of the Taliban for
> US-backed warlords, murderers and rapists known as "commanders".


But since you seem to be from Amnesty, maybe you could answer a simple question:
why should Amnesty International organising documents be kept secret?
And why should a national section be paranoid about "leaks" of these
documents?

Wouldn't Amnesty become more effective if it adopted the open methods
of the internet, usenet, GNU/linux culture? Apart from information on
individual prisoners or victims of human rights violations
(e.g. address, family etc.), which for obvious reasons needs to be kept
confidential in many cases, wouldn't an open culture help Amnesty become
more effective?

Can censorship of independent media (through implicit legal threats)
help to solve human rights problems?

puzzled
- Homepage: http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=1407


Upcoming Coverage
View and post events
Upcoming Events UK
24th October, London: 2015 London Anarchist Bookfair
2nd - 8th November: Wrexham, Wales, UK & Everywhere: Week of Action Against the North Wales Prison & the Prison Industrial Complex. Cymraeg: Wythnos o Weithredu yn Erbyn Carchar Gogledd Cymru

Ongoing UK
Every Tuesday 6pm-8pm, Yorkshire: Demo/vigil at NSA/NRO Menwith Hill US Spy Base More info: CAAB.

Every Tuesday, UK & worldwide: Counter Terror Tuesdays. Call the US Embassy nearest to you to protest Obama's Terror Tuesdays. More info here

Every day, London: Vigil for Julian Assange outside Ecuadorian Embassy

Parliament Sq Protest: see topic page
Ongoing Global
Rossport, Ireland: see topic page
Israel-Palestine: Israel Indymedia | Palestine Indymedia
Oaxaca: Chiapas Indymedia
Regions
All Regions
Birmingham
Cambridge
Liverpool
London
Oxford
Sheffield
South Coast
Wales
World
Other Local IMCs
Bristol/South West
Nottingham
Scotland
Social Media
You can follow @ukindymedia on indy.im and Twitter. We are working on a Twitter policy. We do not use Facebook, and advise you not to either.
Support Us
We need help paying the bills for hosting this site, please consider supporting us financially.
Other Media Projects
Schnews
Dissident Island Radio
Corporate Watch
Media Lens
VisionOnTV
Earth First! Action Update
Earth First! Action Reports
Topics
All Topics
Afghanistan
Analysis
Animal Liberation
Anti-Nuclear
Anti-militarism
Anti-racism
Bio-technology
Climate Chaos
Culture
Ecology
Education
Energy Crisis
Fracking
Free Spaces
Gender
Globalisation
Health
History
Indymedia
Iraq
Migration
Ocean Defence
Other Press
Palestine
Policing
Public sector cuts
Repression
Social Struggles
Technology
Terror War
Workers' Movements
Zapatista
Major Reports
NATO 2014
G8 2013
Workfare
2011 Census Resistance
Occupy Everywhere
August Riots
Dale Farm
J30 Strike
Flotilla to Gaza
Mayday 2010
Tar Sands
G20 London Summit
University Occupations for Gaza
Guantanamo
Indymedia Server Seizure
COP15 Climate Summit 2009
Carmel Agrexco
G8 Japan 2008
SHAC
Stop Sequani
Stop RWB
Climate Camp 2008
Oaxaca Uprising
Rossport Solidarity
Smash EDO
SOCPA
Past Major Reports
Encrypted Page
You are viewing this page using an encrypted connection. If you bookmark this page or send its address in an email you might want to use the un-encrypted address of this page.
If you recieved a warning about an untrusted root certificate please install the CAcert root certificate, for more information see the security page.

Global IMC Network


www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa

Europe
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
brussels
bulgaria
calabria
croatia
cyprus
emilia-romagna
estrecho / madiaq
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
liguria
lille
linksunten
lombardia
madrid
malta
marseille
nantes
napoli
netherlands
northern england
nottingham imc
paris/île-de-france
patras
piemonte
poland
portugal
roma
romania
russia
sardegna
scotland
sverige
switzerland
torun
toscana
ukraine
united kingdom
valencia

Latin America
argentina
bolivia
chiapas
chile
chile sur
cmi brasil
cmi sucre
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso
venezuela

Oceania
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
perth
qc
sydney

South Asia
india


United States
arizona
arkansas
asheville
atlanta
Austin
binghamton
boston
buffalo
chicago
cleveland
colorado
columbus
dc
hawaii
houston
hudson mohawk
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
sarasota
seattle
tampa bay
united states
urbana-champaign
vermont
western mass
worcester

West Asia
Armenia
Beirut
Israel
Palestine

Topics
biotech

Process
fbi/legal updates
mailing lists
process & imc docs
tech