Skip Nav | Home | Mobile | Editorial Guidelines | Mission Statement | About Us | Contact | Help | Security | Support Us

Wales

Stop NATO Cymru Week of Action / Wythnos o Weithredu Stop NATO

Stop NATO Cymru and Anarchist Action Network | 31.07.2014 18:04 | NATO 2014 | Anti-militarism | Globalisation | Wales | World

A week of action against the NATO summit. / Wythos o weithredu yn erbyn Uwchgynhadledd NATO.

This year NATO will have their next summit at Celtic Manor Resort, in Newport, south Wales. In early September 2014, “world leaders” – all directly responsible for untold death, illegal torture flights, and wars fought purely to protect Western business interests and resource supply routes – will gather on the edge of this historic Welsh city. Many people from Newport, Cardiff, Bristol and beyond, will oppose the summit and use a diversity of tactics against it. We, an anti-capitalist, anti-militarist network in South Wales, plan to facilitate mobilisations and provide space for workshops, skill-shares and social events. We are organising without leaders as we do not agree with bosses or bombs.

For timetable, see the full article.

On the newswire: No Borders/Stop NATO day of action | Round up of Week of Action events | Stop NATO action against securitisation & policing | AFIACH benefit compilation | NATO CopWatch | Day of Action Against Militarism | 16-17 Aug, National Convergence, Blackpool | Police Harassment in Merthyr

Other links: Stop Nato Cymru | Anarchist Action NetworkEdrychwch isod am y Gymraeg.

TIMETABLE

Sat 30th Aug – Fri 5th Sep in Newport, South Wales

All week: action camp near Newport, with gigs, workshops, skillshares.
Plus additional infopoint in Newport. Locations announced near the time (via contacts below).

Sat 30th Aug – Infopoint opens & Radical bloc will join demo against NATO in Newport.

Sun 31st Aug – Day of action against drones, securitisation and policing.

Mon 1st Sep – Day of action against austerity, benefit cuts and evictions.

Tue 2nd Sep – No Borders South Wales day of action.

Wed 3rd Sep – Day of skillshares and action training.

THU 4th SEP – STOP NATO MASS ACTION to disrupt the summit. Further details nearer the time (via contacts below). Affinity group actions to help disrupt the summit also welcome!

Fri 5th Sep – Affinity group actions against capitalism, the state and NATO; get together with your mates and organise your own action.

More details of all events will be available at the camp, and from:
Stop Nato Cymru and Anarchist Action Network.

@anarchistaction 07440 192330 Email: stopnatocymru [AT] riseup.net

-------------------------------------------------------------------

Eleni, bydd NATO yn cynnal eu cynhadledd flynyddol yn y Celtic Manor yng Nghasnewydd, de Cymru. Yn gynnar ym mis Medi 2014 bydd Obama, Hollande, Cameron, Merkel ac eraill yn dod at ei gilydd ar gyrion y ddinas hanesyddol Gymreig hon. Mae’r ‘arweinwyr rhyngwladol’ hyn a’u cynghreiriaid i gyd yn uniongyrchol gyfrifol am farwolaeth ar raddfa eang, teithiau artaith anghyfreithlon, a rhyfeloedd a gaiff eu hymladd er mwyn diogelu buddiannau busnes Gorllewinol a llwybrau cyflenwi adnoddau. Bydd llawer o bobl o Gasnewydd, Caerdydd, Bryste a thu hwnt, yn gwrthwynebu’r gynhadledd ac yn defnyddio amrywiaeth o dactegau i wrthdystio yn ei erbyn. Rydym ni yn rhwydwaith wrth-gyfalafol, wrth-militaraidd yn ne Cymru yn cynllwynio i hwyluso mobileiddiadau a darparu lle i weithdai, digwyddiadau rhannu sgiliau, a digwyddiadau cymdeithasol cael eu cynnal. Rydym yn trefnu heb arweinwyr ac nid ydym yn cytuno gyda bomiau na meistri.

Sad 30fed Aws - Gwen 5ed Medi Casnewydd, De Cymru

Drwy'r wythnos: gwersyll gweithredu ger Casnewydd, gyda gigs, gweithdai, rhannu-sgiliau. Yn ogystal a hyn man gwybodaeth yng Nghasnewydd. Caiff lleoliadau eu cyhoeddi yn agosach at yr amser (drwy'r cysylltiadau isod).

Sad 30fed Awst – Bloc Radicaladidd yn ymunno a'r brotest yn erbyn NATO ac yr 'Infopoint' yn agor.

Sul 31fed Awst – Diwrnod o weithredu yn erbyn adar angau. gwarchodigaeht a phlismona.

Llun 1af Medi – Diwrnod o weithredu yn erbyn llymder, torri budd-daliadau a dadfeddiant.

Maw 2il Medi – Diwrnod o weithredu Dim Ffiniau De Cymru.

Merch 3ydd Medi – Diwrnod o rannu sgiliau a hyfforddi ar gyfer gweithredu uniongurchol.

IAU 4ydd o FEDI – Gweithred Torfol Stop NATO er mwyn amharu ar yr uwchgynhadledd. Manylion pellach yn agosach at yr amser (drwy'r cysylltiadau isod). Croeso hefyd i weithredoedd grwpiau affinedd i helpu amharu ar yr uwchgynhadledd!

Gwen 5ed Medi – Gweithredoedd grwpiau affinedd yn erbyn cyfalafiaeth, y wladwriaeth a NATO; ymunwch gyda'ch cyfeillion a trefnwch gweithred eich hunain!

Bydd rhagor o fanylion ynglyn a'r holl ddigwyddiadau ar gael yn y gwersyll ac o:
Stop Nato Cymru a Anarchist Action Network

@anarchistaction 07440 192330 stopnatocymru [AT] riseup.net

Stop NATO Cymru and Anarchist Action Network
- e-mail: stopnatocymru@riseup.net
- Homepage: https://network23.org/stopnatocymru/ and https://www.anarchistaction.net/

Comments

Display the following comment

  1. More Details — Anarchist Action Network and Stop NATO Cymru

Publish

Publish your news

Do you need help with publishing?

/regional publish include --> /regional search include -->

Wales Topics

Afghanistan
Analysis
Animal Liberation
Anti-Nuclear
Anti-militarism
Anti-racism
Bio-technology
Climate Chaos
Culture
Ecology
Education
Energy Crisis
Fracking
Free Spaces
Gender
Globalisation
Health
History
Indymedia
Iraq
Migration
Ocean Defence
Other Press
Palestine
Policing
Public sector cuts
Repression
Social Struggles
Technology
Terror War
Workers' Movements
Zapatista

Kollektives

Birmingham
Cambridge
Liverpool
London
Oxford
Sheffield
South Coast
Wales
World

Other UK IMCs
Bristol/South West
London
Northern Indymedia
Scotland

Server Appeal Radio Page Video Page Indymedia Cinema Offline Newsheet

secure Encrypted Page

You are viewing this page using an encrypted connection. If you bookmark this page or send its address in an email you might want to use the un-encrypted address of this page.

If you recieved a warning about an untrusted root certificate please install the CAcert root certificate, for more information see the security page.

IMCs


www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa

Europe
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
brussels
bulgaria
calabria
croatia
cyprus
emilia-romagna
estrecho / madiaq
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
liguria
lille
linksunten
lombardia
madrid
malta
marseille
nantes
napoli
netherlands
northern england
nottingham imc
paris/île-de-france
patras
piemonte
poland
portugal
roma
romania
russia
sardegna
scotland
sverige
switzerland
torun
toscana
ukraine
united kingdom
valencia

Latin America
argentina
bolivia
chiapas
chile
chile sur
cmi brasil
cmi sucre
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso
venezuela

Oceania
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
perth
qc
sydney

South Asia
india


United States
arizona
arkansas
asheville
atlanta
Austin
binghamton
boston
buffalo
chicago
cleveland
colorado
columbus
dc
hawaii
houston
hudson mohawk
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
sarasota
seattle
tampa bay
united states
urbana-champaign
vermont
western mass
worcester

West Asia
Armenia
Beirut
Israel
Palestine

Topics
biotech

Process
fbi/legal updates
mailing lists
process & imc docs
tech