London Indymedia

Anarchist Action Network / Stop NATO Cymru Meeting - 22nd-23rd Feb

Anarchist Action Network & Stop NATO Cymru | 28.01.2014 15:37 | Anti-militarism | Globalisation | London | Wales

Announcing the NATIONAL WEEKEND CONVERGENCE in LONDON of the ANARCHIST ACTION NETWORK (previously known as STOPG8) and STOP NATO CYMRU. // Dyma gyhoeddiad o BENWYTHNOS CYDGYFEIRIO CENEDLAETHOL yn Llundain o'r RHWYDWAITH GWEITHREDU ANARCHAIDD (a elwid gynt yn STOPG8) a STOP NATO CYMRU.

[SEE BELOW FOR WELSH]

Anarchist Action Network Meeting – 22nd-23rd February – London

Please circulate!

Announcing the NATIONAL WEEKEND CONVERGENCE in LONDON of the ANARCHIST ACTION NETWORK (previously known as STOPG8) and STOP NATO CYMRU. To be held on the weekend on 22-23rd February 2014 at The London Action Resource Centre (LARC), 62 Fieldgate Street, Whitechapel, London, E1 1ES.

 http://www.londonarc.org/

About

The Anarchist Action Network (previously known as StopG8) has existed as a network in the UK since July 2012. It initially came together both to mobilise against last years G8 summit, and to help re-build an anti-capitalist movement in the UK and beyond. In January 2014 StopG8 adopted its new name – the Anarchist Action Network, and the Network was joined by Stop NATO Cymru, the South Wales network opposed to the NATO summit in Newport in September 2014. The Anarchist Action Network will shortly be putting on a programme of events on Anarchism and anticapitalist struggle, and working with Stop NATO Cymru to support the mobilisation against the forthcoming NATO summit. The Anarchist Action Network respects diversity of tactics and has adopted the PGA Hallmarks.

 https://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/en/

This is a two day event and all are welcome (except cops and journos) from 11am til 5pm each day on the weekend of the 22nd and 23rd of February 2014.

Please email us in advance to discuss any enquiries about disabled access, childcare or crashspace at:  stopg8@riseup.net

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfarfod Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd - 22-23 o Chwefror - Llundain

Cylchredwch os gwelwch yn dda!

Dyma gyhoeddiad o BENWYTHNOS CYDGYFEIRIO CENEDLAETHOL yn Llundain o'r RHWYDWAITH GWEITHREDU ANARCHAIDD (a elwid gynt yn STOPG8) a STOP NATO CYMRU. I'w gynnal ar y Penwythnos y 22-23 o Chwefror, 2014 yn y "London Action Resource Centre" (LARC), 62 Fieldgate Street, Whitechapel, Llundain, E1 1ES.

 http://www.londonarc.org/

Amdanom ni

Mae'r Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd (a elwid gynt yn StopG8) wedi bodoli fel rhwydwaith yn y DU ers mis Gorffennaf 2012. I ddechrau, daeth at ei gilydd er mwyn mobileiddio yn erbyn cynhadledd y G8 y flwyddyn ddiwethaf, ac i helpu ail adeiladu mudiad gwrth cyfalafol yn y DU a thu hwnt. Ym mis Ionawr 2014 mabwysiadwyd StopG8 ei enw newydd - y Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd, a ymunodd gyda Stop NATO Cymru, y rhwydwaith yn ne Cymru yn gwrthwynebu cynhadledd NATO yng Nghasnewydd ym mis Medi 2014. Bydd y Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd cyn hir yn rhoi cynnal rhaglen o ddigwyddiadau ynghylch Anarchiaeth a'r frwydr gwrth-gyfalafol, a gweithio gyda Stop NATO Cymru i gefnogi'r mobileiddiad yn erbyn cynhadledd NATO sydd i ddod. Mae'r Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd yn parchu amrywiaeth o dactegau ac mae wedi mabwysiadu'r Nodweddion PGA.

 https://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/ên/

Mae hwn yn ddigwyddiad deuddydd ac mae croeso i bawb (ac eithrio heddlu a newyddiadurwyr) o 11:00 tan 17:00 bob dydd ar benwythnos y 22 a 23 o Chwefror, 2014.
Os gwelwch yn dda gyrrwch e-bost atom ymlaen llaw i drafod unrhyw ymholiadau am fynediad i'r anabl, gofal plant neu lety:  stopg8@riseup.net

Anarchist Action Network & Stop NATO Cymru
- e-mail: stopg8@riseup.net
- Homepage: https://network23.org/stopg8/

Kollektives

Birmingham
Cambridge
Liverpool
London
Oxford
Sheffield
South Coast
Wales
World

Other UK IMCs
Bristol/South West
London
Northern Indymedia
Scotland

London Topics

Afghanistan
Analysis
Animal Liberation
Anti-Nuclear
Anti-militarism
Anti-racism
Bio-technology
Climate Chaos
Culture
Ecology
Education
Energy Crisis
Fracking
Free Spaces
Gender
Globalisation
Health
History
Indymedia
Iraq
Migration
Ocean Defence
Other Press
Palestine
Policing
Public sector cuts
Repression
Social Struggles
Technology
Terror War
Workers' Movements
Zapatista

London IMC

Desktop

About | Contact
Mission Statement
Editorial Guidelines
Publish | Help

Search :